Αρχική

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Εκπαιδευτική Ηγεσία,

Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηθικές Αξίες

24, 25 και 26 Νοεμβρίου 2017
Αμφιθέατρο Τελετών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
leadership2017.uom.gr

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής έχουν τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τις εργασίες του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα Εκπαιδευτική Ηγεσία, Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηθικές Αξίες, το οποίο θα διεξαχθεί στις 24, 25 και 26 Νοεμβρίου 2017.

Συν-διοργανωτές του Συνεδρίου είναι:

  • το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης (Κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία»), Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  • το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
  • το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

 Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει:

α) κεντρικές ομιλίες από προσκεκλημένους ακαδημαϊκούς του εξωτερικού (keynote speakers), β) διαλέξεις από διακεκριμένους έλληνες και ξένους ακαδημαϊκούς και ερευνητές, οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα της εκπαίδευσης, της εκπαιδευτικής αξιολογίας και της εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας, ο καθένας στο πλαίσιο ενός διακριτού γνωστικού πεδίου, γ) εισηγήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων Διδακτόρων, δ) στρογγυλά τραπέζια για ανοιχτή συζήτηση και τη διεξαγωγή συμπερασμάτων, ε) βιωματικά εργαστήρια σε θέματα ηγεσίας, και στ) ανάρτηση ανακοινώσεων (posters).

Στις θεματικές ενότητες:

1) Ηθική, αξιολογία και εκπαίδευση, 2) Εκπαιδευτική πολιτική και κοινωνική δικαιοσύνη, 3) Το σχολείο ως οργανισμός, 4) Ετερότητα και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες: προκλήσεις για τη διοίκηση και την ηγεσία, 5) Τεχνολογίες, εκπαίδευση και ηγεσία, 6) Διοίκηση και αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση, 7) Διδασκαλία, mentoring και coaching, 8) Οργάνωση και καινοτομία στην εκπαίδευση, 9) Οικονομία, εκπαίδευση και ανθρώπινο δυναμικό, 10) Στρατηγικός σχεδιασμός και λήψη αποφάσεων.