Υποβολή πρότασης για Στρογγυλό Τραπέζι

Υποβολή πρότασης για Στρογγυλό Τραπέζι

Καλούνται όσες και όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν πρόταση για Στρογγυλό Τραπέζι να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες.

Η δομή της πρότασης θα περιλαμβάνει τα εξής μέρη:

Τίτλος του Στρογγυλού Τραπεζιού

Συντονιστής: Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα

Συμμετέχουν οι: Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα των εισηγητών σύμφωνα με την παρουσίαση

Σκοπός: Αναφέρετε τον βασικό σκοπό σε μία μικρή παράγραφο των 8-10 σειρών

Ονοματεπώνυμο Α΄ εισηγητή, Τίτλος εισήγησης

Μια μικρή παράγραφος  (8-10 σειρών) για το θέμα της εισήγησης

Ονοματεπώνυμο Β΄ εισηγητή, Τίτλος εισήγησης

Μια μικρή παράγραφος (8-10 σειρών) για το θέμα της εισήγησης

Το ίδιο για όλους τους εισηγητές στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ο Συντονιστής

Επιπλέον, παρακαλούμε να δηλώσετε:

Το Στρογγυλό Τραπέζι ανήκει στη Θεματική Ενότητα Νο … με τίτλο …………….

(Εδώ θα χρειαστεί να ανατρέξετε στις θεματικές ενότητες του Συνεδρίου και, στην περίπτωση που το θέμα του Στρογγυλού Τραπεζιού ανήκει σε περισσότερες από μία ενότητες, θα γραφεί η επικρατέστερη.)

Ο προβλεπόμενος χρόνος για κάθε εισήγηση είναι 10΄- 15΄λεπτά και η συνολική διάρκεια του Στρογγυλού Τραπεζιού από μία ώρα έως μιάμιση ώρα (ο χρόνος διάρκειας της κάθε εισήγησης ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τον αριθμό των εισηγητών). Ο χρόνος διάρκειας του Στρογγυλού Τραπεζιού ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τον αριθμό των υποβαλλόμενων προτάσεων.

Η τελική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων

για τα στρογγυλά τραπέζια είναι  30.09.2017

 

Παρακαλείσθε να αποστείλετε τις προτάσεις για Στρογγυλά Τραπέζια

στην ηλεκτρονική διεύθυνση  leadership2017@uom.edu.gr

Εγγραφές και Κόστος Συμμετοχής

 

Ημερομηνία
Εγγραφής
Κόστος εγγραφής Κόστος εγγραφής Κόστος εγγραφής
Για εγγραφές έως 25.10.2017 € 60 Σύνεδρος
(Συμμετοχή με εισήγηση)

€ 30 Μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες
(Συμμετοχή με εισήγηση)

€ 20 Μεταπτυχιακοί φοιτητές των ΠΜΣ των συνεργαζομένων Πανεπιστημίων
(Συμμετοχή με εισήγηση)

€ 40 Λοιποί συμμετέχοντες

€ 10 Προπτυχιακοί Φοιτητές

€ 10 Συνοδοί συνέδρων
Για εγγραφές μετά την 25.10.2017 και τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Συνεδρίου € 80 Σύνεδρος
(Συμμετοχή με εισήγηση)

€ 30 Μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες
(Συμμετοχή με εισήγηση)

€ 20 Μεταπτυχιακοί φοιτητές των ΠΜΣ των συνεργαζομένων Πανεπιστημίων
(Συμμετοχή με εισήγηση)

€ 60 Λοιποί συμμετέχοντες

€ 10 Προπτυχιακοί Φοιτητές

€ 10 Συνοδοί συνέδρων

Σημείωση: Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός συγγραφέων, το κόστος εγγραφής αφορά όλους τους συγγραφείς. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση των φοιτητών, όπου το κόστος εγγραφής είναι ανά εργασία

Τα έξοδα εγγραφής θα καταβληθούν στον αριθμό λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς 2202, IBAN: GR7901722020005202056359826, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στην ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ή στη Γραμματεία του Συνεδρίου, σε περίπτωση πληρωμής κατά τις ημέρες του συνεδρίου. Η απόδειξη καταβολής του κόστους εγγραφής να αναφέρει: το όνομα και το επώνυμο του συμμετέχοντα και το ΔΙΕ-ΣΥΝ- ΝΟΕ 2017.

1η Ανακοίνωση

Εκπαιδευτική Ηγεσία,

Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηθικές Αξίες

24, 25 και 26 Νοεμβρίου 2017
Αμφιθέατρο Τελετών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
www.leadership2017.uom.gr

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής έχουν τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τις εργασίες του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα Εκπαιδευτική Ηγεσία, Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηθικές Αξίες, το οποίο θα διεξαχθεί στις 24, 25 και 26 Νοεμβρίου 2017.

Για περισσότερα πατήστε εδώ.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Παρακαλούμε όσες/οι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Συνέδριο με εισήγηση να σεβαστούν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Περίληψης της εργασίας τους.

  • 17.09.2017, καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των περιλήψεων
  • 15.10.2017, ενημέρωση των συγγραφέων για την αποδοχή των περιλήψεων
  • Αρχές Νοεμβρίου 2017, ανακοίνωση του τελικού προγράμματος του Συνεδρίου

 

Πρόσκληση Υποβολής Περιλήψεων των Εργασιών έως 17.09.2017

Καλούνται όσοι και όσες ενδιαφέρονται να υποβάλουν εργασίες, με βάση τις θεματικές ενότητες και τους τρόπους παρουσίασης που περιγράφονται παρακάτω, να υποβάλουν τη σχετική φόρμα, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου, αφού ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες και προδιαγραφές του προσφερόμενου template.

Όλες οι εργασίες θα αποσταλούν στα αρμόδια μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου με βάση το περιεχόμενό τους και την ένταξή τους σε μία εκ των θεματικών ενοτήτων. Όλες οι εργασίες θα κριθούν ισότιμα, ανεξάρτητα από τη θεματική ενότητα στην οποία εντάσσονται, με το σύστημα της ανώνυμης κρίσης. Οι εργασίες που θα τύχουν αποδοχής θα δημοσιευτούν στην έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου σε ύστερο χρόνο.

 

Υποβολή Εργασιών

Οι εισηγητές θα πρέπει να υποβάλλουν τις εργασίες τους ενόψει της έκδοσης των Πρακτικών του Συνεδρίου και να ακολουθήσουν τις σαφείς οδηγίες συγγραφής που θα γίνουν γνωστές σε αυτούς. Θα υπάρξει ενημέρωση σε ύστερο χρόνο στην ιστοσελίδα  του Συνεδρίου.