Επιστημονική Επιτροπή

Αναστασιάδου Σοφία, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Διδάσκουσα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», Ανώτατη Σχολή, Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Αναστασίου Αδάμος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Διδάσκων της Κατεύθυνσης «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών «Σπουδών Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης», Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ανδρούτσου Δέσποινα, Διδάσκουσα της Κατεύθυνσης «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών «Σπουδών Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης», Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Αντωνίου Κωνσταντίνα, Διδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Αντωνίου Παναγιώτης, Senior Lecturer, Faculty of Education, University of Cambridge, United Kingdom

Ασλανίδου Σοφία, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα, Ανώτατη Σχολή, Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Ασπρίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΙ Λάρισας, Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», Ανώτατη Σχολή, Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Βαλκάνος Ευθύμιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Συντονιστής της Κατεύθυνσης «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών «Σπουδών Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης», Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Brauckmann Stefan, Professor of Quality Development and Quality Assurance in Education, Institute of Instructional and School Development, Alpen – Adria University of Klagenfurt, Austria

Βρυωνίδης Μάριος, Καθηγητής, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Γασπαράτου Ρένια, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Γερμανός Δημήτριος, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Διευθυντής Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γεωργιάδης Μιχάλης, Διδάκτωρ της Παιδαγωγικής, Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», Ανώτατη Σχολή, Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Γιαννούλη Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Γκιώση Στυλιανή, Διδάσκουσα της Κατεύθυνσης «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης», Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Γομάτος Λεωνίδας, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα, Ανώτατη Σχολή, Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Gougoulakis Petros, Associate Professor, Department of Education, University of Stockholm, Sweden

Γουδήρας Δημήτρης, Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Δαγδιλέλης Βασίλειος, Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πρόεδρος Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Davila Andrés, Dr in Management and Clinical Psychologist, Head of Program “Well being at work and HRM” at ESCE International School of Business

Δεληβογιατζής Σωκράτης, Καθηγητής, Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δημοσθένους Άντρια, Διδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Πρόεδρος, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εμμανουηλίδου Καλλιόπη, Διδάκτωρ Ψυχολογίας, Διδάσκουσα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», Ανώτατη Σχολή, Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Ηλιόπουλος Πάνος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Διδάσκων στο Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ηθική Φιλοσοφία», του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ηλιοφώτου Μαρία Μένον, Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Hobson Andrew J., Professor of Teacher Learning and Development, Head of Education Research Centre, School of Education, University of Brighton, United Kingdom

Θεοδωρίδης Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Θεοδωροπούλου Ελένη, Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Θεολόγου Κωνσταντίνος, Διδάκτωρ της Ιατρικής , Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», Ανώτατη Σχολή, Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Ιακωβίδης Γεώργιος, Καθηγητής, Διευθυντής της ΑΣΠΑΙΤΕ Θεσσαλονίκης, Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», Ανώτατη Σχολή, Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Ιορδανίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Καλοκαιρινού Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Καλπίδης Ιωάννης, Διδάκτωρ Παιδαγωγικής, Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», Ανώτατη Σχολή, Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Καραβάκου Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης», Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Καρτασίδου Λευκοθέα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Συντονίστρια της Κατεύθυνσης «Ειδική Αγωγή» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, «Διά Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή», Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Κασιμάτη Αικατερίνη, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα, Ανώτατη Σχολή, Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ., Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», Ανώτατη Σχολή, Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Kendall Alexandra, Professor, Associate Dean Research and Business Development, School of Education, Birmingham City University, United Kingdom

Κιουλάνης Σπυρίδων, Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας

Κλιάπης Πέτρος, Διδάκτωρ Παιδαγωγικής, Σχολικός Σύμβουλος, Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», Ανώτατη Σχολή, Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Κουνενού Καλλιόπη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα, Ανώτατη Σχολή, Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Κουτούζης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Κουτσούκος Μάριος, Διδάκτωρ της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ., Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», Ανώτατη Σχολή, Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Κυριακίδης Λεωνίδας, Καθηγητής και Πρόεδρος, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κυρίδης Αργύρης, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Διδάσκων στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μακρής Σπυρίδων, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Μανοπούλου Παρασκευή, Διδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Μαρκόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μενεξές Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ., Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», Ανώτατη Σχολή, Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Μπαγάκης Γεώργιος, Καθηγητής, Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Μπάκας Θωμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μπαμπάλης Θωμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μπίκος Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Α.Π.Θ., Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», Ανώτατη Σχολή, Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Μπιτζιλέκης Νικόλαος, Καθηγητής, Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», Ανώτατη Σχολή, Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Μπότσαρη Ευανθία, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Μπουτσιούκη Σοφία, Λέκτορας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Νεοφώτιστος Βασίλειος, Διδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Οικονόμου Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής, Συντονιστής ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στη Θεσσαλονίκη, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οκαλίδου Αρετή, Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, «Επιστήμες των Διαταραχών και της Επικοινωνίας», Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ορφανός Στέλιος, Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής Διοίκησης, Αντιπρόεδρος Τμήματος, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Frederick Κύπρου

Παιονίδης Φιλήμων, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παναγιώτου Αναστασία, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πάντα Δήμητρα, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Πανταζάκος Παναγιώτης, Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής του Διαπανεπιστημιακού και Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ηθική Φιλοσοφία» του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Παπαβασιλείου Ιωάννα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Παπαδήμα Γενοβέφα, Διδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Παπαναστασίου Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», Ανώτατη Σχολή, Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Παπαοικονόμου Αντώνιος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Παπασταμάτης Αδαμάντιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Παπαστεφάνου Μαριάννα, Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Pashiardis Petros, Professor of Educational Leadership, Director, Center for Research and Training in Educational Leadership and Policy (CERTELP), Open University of Cyprus, Cyprus

Πετρίδου Ευγενία, Καθηγήτρια, Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πέτρου Αλέξιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Πλατσίδου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πλιόγκου Βασιλική, Διδάκτωρ Παιδαγωγικής, Διδάσκουσα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διαχείριση Εκπαίδευσης», Ανώτατη Σχολή, Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Rönnström Niclas, Associate Professor, Director of National School Leadership Training Programme, University of Stockholm, National Coordinator – CICE European Academic Network, Sweden

Σαΐτη Άννα, Καθηγήτρια, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Σαριδάκης Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Ανώτατης Σχολής, Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Σίμος Γρηγόρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, «Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή», Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Σιπητάνου Αθηνά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Σκιαδάς Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Skott Pia, Assistant Professor, Department of Education, University of Stockholm, Sweden

Σταμοβλάσης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Α.Π.Θ., Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», Ανώτατη Σχολή, Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Σταμπουλής Μιλτιάδης, Επίκουρος Καθηγητής, Διδάσκων της Κατεύθυνσης «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης», Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τελεβάντου Ιουλία, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τσιούμης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Διδάσκων στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση”, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τσιρίκας Αθανάσιος, Μέλος ΕΔΙΠ, Διδάσκων της Κατεύθυνσης «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης», Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Υφαντή Αμαλία, Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Φασούλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Φαχαντίδης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Φραγκούλης Ιωσήφ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα, Ανώτατη Σχολή, Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Φρόση Λαμπρινή, Διδάκτωρ Ψυχολογίας, Ερευνητικός Συνεργάτης, Παιδαγωγικό Τμήμα, Ανώτατη Σχολή, Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Χαραλάμπους Χαράλαμπος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Χαραλάμπους Εύη, Διδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Χατζηπαναγιώτου Παρασκευή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών Αγωγής, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ψυχάρης Σαράντος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα, Ανώτατη Σχολή, Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)