Θεματικές Ενότητες

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου διαφυλάσσει το δικαίωμα να εμπλουτίσει ή να τροποποιήσει τις θεματικές ενότητες του Συνεδρίου:

 1. Ηθική, αξιολογία και εκπαίδευση
 • Ηθική διδασκαλία και ηθική εκπαίδευση
 • Θέματα εκπαιδευτικής αξιολογίας
 • Ηθική, αξιολογία και ηγεσία
 • Μοντέλα και θεωρίες ηθικής ηγεσίας
 • Η ηθική της διά βίου μάθησης
 • Ηθική, διαχείριση και εμπορευματοποίηση της γνώσης
 • Ηθική και ο ηγέτης εκπαιδευτικός
 • Ηθική και ηγεσία για παιδιά
 • Θέματα εκπαιδευτικής, κοινωνικής και εργασιακής ηθικής
 • Ηθική, ηγεσία και οικονομική κρίση
 • Ηθική, οικονομία και διοίκηση
 • Ηγεσία και οργανωσιακή ηθική
 • Ποιότητα, εκπαιδευτική ηγεσία και ηθική

 

 1. Εκπαιδευτική πολιτική και κοινωνική δικαιοσύνη
 • Ζητήματα εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα/Ευρώπη
 • Εκπαιδευτική πολιτική και σχολική διοίκηση
 • Θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης
 • Εκπαιδευτικές ευκαιρίες και αποκλεισμοί
 • Δημοκρατική εκπαίδευση, ιδιότητα του πολίτη και εκπαιδευτική σκοποθεσία
 • Ηγεσία και ίσες ευκαιρίες
 • Ηγεσία και πολυμορφία στην εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτική πολιτική, δικαιοσύνη και ηγεσία

 

 1. Το σχολείο ως οργανισμός
 • Ηγεσία και σχολικό κλίμα – σχολική κουλτούρα
 • Το σχολείο: ένας οργανισμός που μαθαίνει
 • Η καινοτομία ως παράγοντας αλλαγής στο σχολείο
 • Διαχείριση κρίσεων στο σχολείο
 • Το σχολείο του μέλλοντος
 • Πρακτικές μετασχηματιστικής ηγεσίας στο σχολείο

 

 1. Ετερότητα και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες: προκλήσεις για τη διοίκηση και την ηγεσία
 • Ο άλλος, ο ξένος, και μορφές ευπαθούς ετερότητας
 • Ειδική Αγωγή, αναπηρία και ευαλωτότητα
 • Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, διαπολιτισμική εκπαίδευση και διαμεσολάβηση

 

 1. Τεχνολογίες, εκπαίδευση και ηγεσία
 • Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τη σύγχρονη ηγεσία
 • Τεχνολογίες και καινοτομία στη μάθηση και τη διδασκαλία

 

 1. Διοίκηση και αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση
 • Αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα
 • Δεοντολογία και αποτελεσματικότητα
 • Σύγχρονη διοίκηση, αποδοτικότητα και παρακίνηση
 • Εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα και σχολική βελτίωση
 • Καινοτόμες δράσεις στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων
 • Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και σχολικό μάνατζμεντ

 

 1. Διδασκαλία, mentoring και coaching
 • Καθοδήγηση με mentoring και coaching στην εκπαίδευση
 • Σύγχρονες και εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις
 • Διεθνείς πρακτικές στο mentoring και coaching
 • Καθοδήγηση και Ειδική Αγωγή

 

 1. Οργάνωση και καινοτομία στην εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτικά οργανωτικά μοντέλα, καινοτομία και εκπαιδευτική αλλαγή
 • Εκπαιδευτικά μοντέλα και καινοτόμες στρατηγικές στην τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση

 

 1. Οικονομία, εκπαίδευση και ανθρώπινο δυναμικό
 • Κοινωνική οικονομία και εκπαίδευση
 • Αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού και ηγεσία
 • Εκπαιδευτική ηγεσία, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικών πόρων
 • Εργασία, επιμόρφωση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

 

 1. Στρατηγικός σχεδιασμός και λήψη αποφάσεων
 • Στρατηγικό μάνατζμεντ γνώσης και οργανωσιακή απόδοση
 • Κριτική σκέψη και λήψη αποφάσεων
 • Οργανωσιακός σχεδιασμός και στρατηγικό μάνατζμεντ