Σκοπός

Σκοπός του Συνεδρίου είναι:

α) να αναδείξουμε τις προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκπαιδευτική διοίκηση και άσκηση της ηγεσίας στη σύγχρονη ελληνική εκπαίδευση,

β) να αναδείξουμε  το έργο, τις πρακτικές και τις δράσεις ηγετών της εκπαίδευσης που αποτελούν παραδείγματα θετικής ανταπόκρισης στις προκλήσεις των καιρών,

γ) να διερευνήσουμε και να προτείνουμε καινοτόμες στρατηγικές ηγεσίας,

δ) να ενισχύσουμε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες αναφορικά με ζητήματα ηθικής ηγεσίας και αντιμετώπισης κρίσεων ή συγκρούσεων με βαρύνουσα ηθική σημασία και απαιτήσεις,

ε) να εστιάσουμε σε ζητήματα διασφάλισης ποιότητας και αποτελεσματικότητας στην εκπαιδευτική διοίκηση,

στ) να αναζητήσουμε την προοπτική διατύπωσης νέων προτάσεων και εναλλακτικών μορφών δράσης στον χώρο του σχολείου, αλλά και σε κάθε είδους εκπαιδευτικό οργανισμό,

ζ) να προσεγγίσουμε σύγχρονα  διεθνή  ευρήματα μοντέλων σχετικά με την εκπαιδευτική ηγεσία και τη διαχείριση  ανθρώπινου δυναμικού,

η) να αναδείξουμε τη σημασία του ρόλου της οργάνωσης του μαθησιακού και κοινωνικού περιβάλλοντος στην ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης από τις σχολικές μονάδες,

και θ) να συνδράμουμε στην ανάδειξη των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, τη διοίκηση και την ηγεσία.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το Συνέδριο απευθύνεται σε όλο τον εκπαιδευτικό κόσμο της χώρας όπως και σε οποιονδήποτε αντιλαμβάνεται την ενδυναμωτική και απελευθερωτική διάσταση της εκπαίδευσης και αγωνιά για το μέλλον της. Το Συνέδριο δύνανται να παρακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης καθώς και ακαδημαϊκοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και ερευνητές σε θέματα σχετικά με τις θεματικές του Συνεδρίου.