Οργανωτική Επιτροπή

Βαλκάνος Ευθύμιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Συντονιστής της Κατεύθυνσης  «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης», Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Γερμανός Δημήτριος, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Διευθυντής Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση”, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γκιώση Στυλιανή, Διδάσκουσα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης», Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Δαγδιλέλης Βασίλειος, Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πρόεδρος Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ιακωβίδης Γεώργιος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα, Ανώτατη Σχολή, Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), Διευθυντής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης, Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης»

Καραβάκου Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης», Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Κλιάπης Πέτρος, Δρ. Παιδαγωγικής, Σχολικός Σύμβουλος, Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Κουσκουβέλης Ηλίας, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Κυριακίδης Λεωνίδας, Καθηγητής και Πρόεδρος, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Νεοφώτιστος Βασίλειος, Διδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ανδρέας Οικονόμου, Επίκουρος Καθηγητής, Συντονιστής ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στη Θεσσαλονίκη, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Πάντα Δήμητρα, Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πετρίδου Ευγενία, Καθηγήτρια, Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σταμπουλής Μιλτιάδης, Επίκουρος Καθηγητής, Διδάσκων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης», Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τσιρίκας Αθανάσιος, Μέλος ΕΔΙΠ, Διδάσκων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης», Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Φρόση Λαμπρινή, Δρ. Ψυχολογίας, Επιστημονική Συνεργάτης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.