Σημαντικές Ημερομηνίες

Παρακαλούμε όσες/οι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Συνέδριο με εισήγηση να σεβαστούν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Περίληψης της εργασίας τους.

  • 17.09.2017, καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των περιλήψεων
  • 15.10.2017, ενημέρωση των συγγραφέων για την αποδοχή των περιλήψεων
  • Αρχές Νοεμβρίου 2017, ανακοίνωση του τελικού προγράμματος του Συνεδρίου

 

Πρόσκληση Υποβολής Περιλήψεων των Εργασιών έως 17.09.2017

Καλούνται όσοι και όσες ενδιαφέρονται να υποβάλουν εργασίες, με βάση τις θεματικές ενότητες και τους τρόπους παρουσίασης που περιγράφονται παρακάτω, να υποβάλουν τη σχετική φόρμα, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου, αφού ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες και προδιαγραφές του προσφερόμενου template.

Όλες οι εργασίες θα αποσταλούν στα αρμόδια μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου με βάση το περιεχόμενό τους και την ένταξή τους σε μία εκ των θεματικών ενοτήτων. Όλες οι εργασίες θα κριθούν ισότιμα, ανεξάρτητα από τη θεματική ενότητα στην οποία εντάσσονται, με το σύστημα της ανώνυμης κρίσης. Οι εργασίες που θα τύχουν αποδοχής θα δημοσιευτούν στην έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου σε ύστερο χρόνο.

 

Υποβολή Εργασιών

Οι εισηγητές θα πρέπει να υποβάλλουν τις εργασίες τους ενόψει της έκδοσης των Πρακτικών του Συνεδρίου και να ακολουθήσουν τις σαφείς οδηγίες συγγραφής που θα γίνουν γνωστές σε αυτούς. Θα υπάρξει ενημέρωση σε ύστερο χρόνο στην ιστοσελίδα  του Συνεδρίου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *