Εγγραφές και Κόστος Συμμετοχής

Ημερομηνία
Εγγραφής
Κόστος εγγραφής
(Συμμετοχής με εισήγηση)
Κόστος εγγραφής
(Απλής συμμετοχής)
Κόστος εγγραφής
Για εγγραφές έως 25.10.2017 € 60 Σύνεδρος

€ 30 Μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες

€ 20 Μεταπτυχιακοί φοιτητές των ΠΜΣ των συνεργαζομένων Πανεπιστημίων

€ 40 Λοιποί συμμετέχοντες

€ 30 Μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες

€ 20 Μεταπτυχιακοί φοιτητές των ΠΜΣ των συνεργαζομένων Πανεπιστημίων

€ 10 Προπτυχιακοί Φοιτητές

€ 10 Συνοδοί συνέδρων
Για εγγραφές μετά την 25.10.2017 και τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Συνεδρίου € 80 Σύνεδρος

€ 30 Μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες

€ 20 Μεταπτυχιακοί φοιτητές των ΠΜΣ των συνεργαζομένων Πανεπιστημίων

€ 60 Λοιποί συμμετέχοντες

€ 30 Μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες

€ 20 Μεταπτυχιακοί φοιτητές των ΠΜΣ των συνεργαζομένων Πανεπιστημίων

€ 10 Προπτυχιακοί Φοιτητές

€ 10 Συνοδοί συνέδρων

Σημειώσεις:

α) Παρακαλείσθε να προσέξετε τη διαφοροποίηση του ποσού εγγραφής μετά την 25/10/2017. Το κόστος εγγραφής για μετά από αυτήν την ημερομηνία θα είναι το ίδιο και κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών διεξαγωγής του Συνεδρίου.

β) Σε όλες τις περιπτώσεις η παραλαβή βεβαίωσης και του φακέλου με το σχετικό συνεδριακό υλικό προϋποθέτει την πληρωμή του κόστους εγγραφής. Παρακαλείσθε να έχετε την απόδειξη πληρωμής κατά την έλευση σας στο Συνέδριο.

γ) Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός συγγραφέων το κόστος εγγραφής είναι ανά εργασία. Όμως οι συγγραφείς των εργασιών θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η παραλαβή βεβαίωσης και του φακέλου με το σχετικό συνεδριακό υλικό προϋποθέτει την πληρωμή του κόστους εγγραφής.

δ) Στην περίπτωση συγγραφέων που έχουν υποβάλει δύο εργασίες (είτε αυτοτελώς είτε με άλλους συγγραφείς) το κόστος εγγραφής αφορά γι’ αυτούς μία μόνο εργασία.

Τα έξοδα εγγραφής θα καταβληθούν στον αριθμό λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς 2202, IBAN: GR7901722020005202056359826, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στην ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ή στη Γραμματεία του Συνεδρίου, σε περίπτωση πληρωμής κατά τις ημέρες του συνεδρίου. Η απόδειξη καταβολής του κόστους εγγραφής να αναφέρει: το όνομα και το επώνυμο του συμμετέχοντα και το ΔΙΕ-ΣΥΝ- ΝΟΕ 2017.