Εγγραφές και Κόστος Συμμετοχής

 

Ημερομηνία
Εγγραφής
Κόστος εγγραφής Κόστος εγγραφής Κόστος εγγραφής
Για εγγραφές έως 25.10.2017 € 60 Σύνεδρος
(Συμμετοχή με εισήγηση)

€ 30 Μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες
(Συμμετοχή με εισήγηση)

€ 20 Μεταπτυχιακοί φοιτητές των ΠΜΣ των συνεργαζομένων Πανεπιστημίων
(Συμμετοχή με εισήγηση)

€ 40 Λοιποί συμμετέχοντες

€ 10 Προπτυχιακοί Φοιτητές

€ 10 Συνοδοί συνέδρων
Για εγγραφές μετά την 25.10.2017 και τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Συνεδρίου € 80 Σύνεδρος
(Συμμετοχή με εισήγηση)

€ 30 Μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες
(Συμμετοχή με εισήγηση)

€ 20 Μεταπτυχιακοί φοιτητές των ΠΜΣ των συνεργαζομένων Πανεπιστημίων
(Συμμετοχή με εισήγηση)

€ 60 Λοιποί συμμετέχοντες

€ 10 Προπτυχιακοί Φοιτητές

€ 10 Συνοδοί συνέδρων

Σημείωση: Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός συγγραφέων, το κόστος εγγραφής αφορά όλους τους συγγραφείς. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση των φοιτητών, όπου το κόστος εγγραφής είναι ανά εργασία

Τα έξοδα εγγραφής θα καταβληθούν στον αριθμό λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς 2202, IBAN: GR7901722020005202056359826, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στην ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ή στη Γραμματεία του Συνεδρίου, σε περίπτωση πληρωμής κατά τις ημέρες του συνεδρίου. Η απόδειξη καταβολής του κόστους εγγραφής να αναφέρει: το όνομα και το επώνυμο του συμμετέχοντα και το ΔΙΕ-ΣΥΝ- ΝΟΕ 2017.