Υποβολή πρότασης για Στρογγυλό Τραπέζι

Υποβολή πρότασης για Στρογγυλό Τραπέζι

Καλούνται όσες και όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν πρόταση για Στρογγυλό Τραπέζι να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες.

Η δομή της πρότασης θα περιλαμβάνει τα εξής μέρη:

Τίτλος του Στρογγυλού Τραπεζιού

Συντονιστής: Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα

Συμμετέχουν οι: Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα των εισηγητών σύμφωνα με την παρουσίαση

Σκοπός: Αναφέρετε τον βασικό σκοπό σε μία μικρή παράγραφο των 8-10 σειρών

Ονοματεπώνυμο Α΄ εισηγητή, Τίτλος εισήγησης

Μια μικρή παράγραφος  (8-10 σειρών) για το θέμα της εισήγησης

Ονοματεπώνυμο Β΄ εισηγητή, Τίτλος εισήγησης

Μια μικρή παράγραφος (8-10 σειρών) για το θέμα της εισήγησης

Το ίδιο για όλους τους εισηγητές στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ο Συντονιστής

Επιπλέον, παρακαλούμε να δηλώσετε:

Το Στρογγυλό Τραπέζι ανήκει στη Θεματική Ενότητα Νο … με τίτλο …………….

(Εδώ θα χρειαστεί να ανατρέξετε στις θεματικές ενότητες του Συνεδρίου και, στην περίπτωση που το θέμα του Στρογγυλού Τραπεζιού ανήκει σε περισσότερες από μία ενότητες, θα γραφεί η επικρατέστερη.)

Ο προβλεπόμενος χρόνος για κάθε εισήγηση είναι 10΄- 15΄λεπτά και η συνολική διάρκεια του Στρογγυλού Τραπεζιού από μία ώρα έως μιάμιση ώρα (ο χρόνος διάρκειας της κάθε εισήγησης ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τον αριθμό των εισηγητών). Ο χρόνος διάρκειας του Στρογγυλού Τραπεζιού ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τον αριθμό των υποβαλλόμενων προτάσεων.

Η τελική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων

για τα στρογγυλά τραπέζια είναι  30.09.2017

 

Παρακαλείσθε να αποστείλετε τις προτάσεις για Στρογγυλά Τραπέζια

στην ηλεκτρονική διεύθυνση  leadership2017@uom.edu.gr