Επείγουσα Ανακοίνωση

Αγαπητοί Σύνεδροι, σας παρακαλούμε όσοι δεν έχετε αποστείλει την απόδειξη πληρωμής του κόστους συμμετοχής στο email του συνεδρίου, να την έχετε μαζί σας κατά την προσέλευση σας ώστε να επικυρώσετε την εγγραφή σας στη γραμματεία.

Με εκτίμηση

η Οργανωτική Επιτροπή

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *