Ανακοίνωση για τα Πρακτικά

Αγαπητές και αγαπητοί σύνεδροι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στην ιστοσελίδα του συνεδρίου αναρτήθηκε αρχείο οδηγιών για τη συγγραφή των τελικών κειμένων.

Με εκτίμηση

η Οργανωτική Επιτροπή

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *